Obchodní podmínky

 • 1. Registrace, přihlášení
  • 1.1 Nakupovat smí pouze uživatel, který se řádně registruje a je přihlášen.
  • 1.2 Registraci provedete kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" (vpravo nahoře) a následně "Registrace". Veškeré údaje musí být vyplněny zcela pravdivě. Údaje uvádějte včetně diakritiky.
  • 1.3 Zvolte si uživatelské jméno. K uživatelskému jménu si zvolte heslo, to nesdělujte žádné jiné osobě. Pečlivě si jej zapamatujte. Pokud heslo zapomenete, použijte odkaz "Zapomněl jsem heslo", po zadání uživatelského jména, Vám bude na e-mail uvedený při registraci zaslán klíč a odkaz pro obnovu hesla.
  • 1.4 Pro přihlášení používejte tlačítko "Přihlásit se". Zde vyplňte Váše přihlašovací jméno a heslo zvolené při registraci.
  • 1.5 Po přihlášení můžete v té samé oblasti měnit Vaše osobní údaje a zobrazit historii objednávek.
 • 2. Nakupování
  • 2.1 Vyberte si zboží, řádně si přečtěte popis a prohlédněte fotografie a poté zadejte počet požadovaného množství, popřípadě další parametry, a klikněte na přidat do košíku. V pravé horní části se Vám zobrazí aktuální hodnota zboží v korunách. Pokračujte v nákupu.
  • 2.2 Obsah košíku můžete kontrolovat kliknutím na košík nebo aktuální cenu nákupu. Zde můžete i mazat jednotlivé položky.
  • 2.3 Pokud máte již nakoupeno, pokračujte pod odkazem "Pokračovat". Bude vyzvání k přihlášení pod již existujícím uživatelem. Nebo budete mít možnost se registrovat jako nový uživatel. Poté naposled zkontrolujte zboží a klikněte na odkaz "Objednat". V tom okamžiku je Vaše objednávka závazná a odeslána k nám ke zpracovaní.
  • 2.4 Vyhrazujeme si právo odmítnutí objednávky a to například v případech, jedná-li se o nákup uživatele, který si v minulosti nevyzvedl zásilku. Dále v případech, kdy uživatel nezadá pravdivé údaje či v případech, kdy jsou údaje nesmyslné.
  • 2.5 Může se stát, že zboží Vámi objednané, nemusí být momentálně na skladě. O této skutečnosti Vás budeme co nejdříve informovat a pokusíme se sdělit Vám termín, ve kterém by měl být požadovaný produkt dostupný.
  • 2.6 Pokud máte zájem o zboží, které se v našem katalogu nevyskytuje, kontaktujte nás na info.zdravotnipotreby@seznam.cz
  • 2.7 Návod k použití nemusí být u repasovaného zboží vždy součástí dodávky.
 • 3. Doručování
  • 3.1 Zásilky jsou doručovány prostřednictvím České pošty nebo společností Fofr na dobírku.
  • 3.2 Zásilku se snažíme předat  co nejdříve. O konkrétním doručení se můžete informovat telefonicky.
  • 3.3 Platba probíhá prostřednictvím dobírky . Čili platíte při převzetí zásilky  či při doručení zásilky  k Vám domů.
  • 3.4 Cena poštovného po Čechách - cena se odvíjí od rozměru balíku, váhy balíku a vzdálenosti, kam je balík odesílán.
  • 3.5 Zasílání zboží na Slovensko - cena se odvíjí od rozměru balíku, váhy balíku a vzdálenosti, kam je balík odesílán.
  • 3.6 V případě, že kupujete větší množství než 1 ks zboží, je poštovné fakturováno za každý balík - můžeme pak dát množstevní slevu nebo spojit 2 zboží do 1 balíku, pokud to jeho velikost dovoluje, to lze domluvit telefonicky.
  • 3.7 Balné je součástí poštovného.
 • 4. Vrácení zboží, reklamace
  • 4.1 Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky.
  • 4.2 Standardní reklamační řízení trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Zboží Vám může být opraveno, vyměněno, mohou být vráceny peníze (na bankovní účet) či může být reklamace neuznána.
  • 4.3 Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po vyskytnutí se závady. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.
  • 4.4 Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  • 4.5 Své reklamace směřujte na info.zdravotnipotreby@seznam.cz
  • 4.6 Pokud dojte ke znehodnocení produktu při přepravě  musí to být uživatelem řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, kontrolního ústřižku ), je reklamace na straně dopravce.
  • 4.7 Zboží při přepravě  bývá řádně pojištěno na stanovenou hodnotu.
  • 4.8 Zakoupené zboží přes internet máte dle zákona právo vrátit prodávajícímu do 14ti dnů za jasně stanovených podmínek:
   • 4.8.1 Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje.
   • 4.8.2 Zboží odešlete nejpozději do 14ti dnů od jeho obdržení.
   • 4.8.3 Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu.
   • 4.8.4 Vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné.
   • 4.8.5 Vždy nás o vrácení zboží informujte na info.zdravotnipotreby@seznam.cz
   • 4.8.6 Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.
   • 4.8.7 Peníze budou poukázány na bankovní účet nakupujícího nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.
  • 4.9 Standardní doba záruky na nové zboží je 2 roky. Na repasované zboží je záruka 6 měsíců v souladu se zákonem o vyhrazení si zkrácené doby záruky na repasované zboží.
  • 4.10 Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, 
  • následujícího po dni, kdy on sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy firmu Zdravotní potřeby Dobrá Šance Krestova 2 Ostrava 700 30- informovat formou jednostranného právního jednání ( například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Zdravotní potřeby Dobrá Šance Krestova 2 Ostrava 700 30 - spolu s dokladem o zakoupení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve Oznámení o odstoupení od smlouvy - vzor:
   - Adresát : Zdravotní potřeby Dobrá Šance Krestova 2 Ostrava 700 30 
  • info.zdravotnipotreby@seznam.cz

   - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
   - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
   - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
   - Adresa spotřebitele/spotřebitelů
   - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
   - Datum
   (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
   • 5. Ochrana dat
    • 5.1 Přihlášením se do našeho internetového obchodu dáváte svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním některých Vašich osobních dat, údajích o Vašich nákupech a objednávkách. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby firmy, identifikace zákazníka, zkvalitnění vzájemné spolupráce, reklamace, apod. V žádném případě nejsou poskytovány žádným třetím osobám.
    • 5.2 Registrovaným zákazníkům je občas zaslán přes e-mail newsletter, který slouží k informování zákazníků a právě probíhajících akcích či o novém zboží. Newsletter není zasílán častěji než jednou týdně. Nejedná se o SPAM. Odmítnout zasílání můžete na e-mailu: info@rehatech.cz.
   • 6. Ochrana osobních údajů
   • Za účelem prodeje zboží a služeb a komunikace se zákazníkem mohou být zpracovávány na základě předem uděleného souhlasu následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, telefon, email, zdravotní pojišťovna případně další poskytnuté osobní údaje.
   • Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky.
   • Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
   • Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
   • Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tedy minimálně po dobu využívání zboží či služby a dále po dobu, po kterou jsou Firmy povinny uchovávat osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   • Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
   • V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    - požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
    - požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   • Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   • 7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
   • Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.